رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

مَـن خاکــِـ کفـــِ پـــای سگـــِ کـــــوی همانـــــــــم
کو خاکـِـ کفــِ پای سگــِ کوی حُسیـــــن(ع) استـــ...


**به امیــد نگاه مهربانت اربابــــــــــ**

به روضة الحُسیــــــــــــن(ع) خوش آمدید.
این وبلاگ ادامه ی وب "یا مولانا یا اباصالح العجل" در بلاگفا می باشد.یاعلی(ع)

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

خوش باشی آقــــا با زائرات...
این روزها

چشمـــانم

با بیقــــراری تمام

همسفران کربـــــلایش را بدرقه میکند

سوی دیار عشــــق!

حرفی نیست،

برونــد...

خوش باشنـــد با حُ سِ ی ن من!

اما مَن

این دِل ترکـ ترکـ خورده ی شکستــــه را چه کنــــم؟؟

دِلــــی که پشت سرشان کاســه ی آبی میشـــد و میریخت!

دِلی که پشت سرشان زَجّـــه میــــزد...

اما چه ســـــود؟

وقتی حرف از رفتنش نبـــــود...

وقتی آلــــوده شده بود از این دنیای بی همه چیــــــــــــز...

مَن میـــــگویم:

حقّــــش است!!

دلی که دنیـــــایی شد،

آلـــوده شد،

بدرد حُ سِ ی ن نمیـــخورد!

پس ای دل

بشیـــن و بســـوز.... شنیدم باز ای رفیق داری میری کربُـــ بلا التماس دعا

 نره یادت سلامـــم رو برسونی به آقــــــا التماس دعــا