رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

مَـن خاکــِـ کفـــِ پـــای سگـــِ کـــــوی همانـــــــــم
کو خاکـِـ کفــِ پای سگــِ کوی حُسیـــــن(ع) استـــ...


**به امیــد نگاه مهربانت اربابــــــــــ**

به روضة الحُسیــــــــــــن(ع) خوش آمدید.
این وبلاگ ادامه ی وب "یا مولانا یا اباصالح العجل" در بلاگفا می باشد.یاعلی(ع)

۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

هوای حَـــــــرَم....


دلـــــ ـــــم یک کربـَــــلا میخواهد....

بُغض هایــــم را گذشتـه ام

بین الحرمیــــــــن بشکنــــ ــــم....

دَرد دل هایم را گذاشتــــه ام برای حَضرت عِشــــق بگویم.

نِگاهــــم را کنار گذاشته ام برای دیدن شِش گوشــــه...


کمتـــر صحبت میکنــــم!

میترســـم آنجا برای حُ سِ ی ن ،حُ سِ ی ن گفتن کــــــــم بیاورم!


خستـــــه ام از بدرقـه زائرانت...

خستـــه ام از "خداحافظ نایب الزیــــــاره ام"....

مَن دلـــــ ـــــم یک نقل قول دوباره از سفر کربَـــــلایت را میخواهد اربابـــــ...بغض نوشت:

وقتی جلـوی چشمــم دست خیلی هارا میگیـــری و میبــــــری

دلـــــــــــ ــــــــــم میشکنـــــــــــــــد...


"جانِ مرا بگیــــــر حَوالیِ قتله گــــــــــاهت"

حُ سِ ی ن

غریب شهــــر کجایی؟؟تبسـم های نمنــاک تو را وقتی که میبینــم،

دلـــم میگیـــردُ

َتَر میشـــود احساس شیرینــــم!

نشستــــی آنطـــرف ساکت،

ولی یکپــــارچه ابریُ 

بوی اشکـــ می آیـــــــد

خـــــــدای من چه میبینــــــم؟


آقاجانــــم فدایت شوم...


تَرَکــ خوردست احساســـــم

و میــــخواهم که بنشینــــم کنارت

مینشینـــــم بی تعارف با ســـــلامی گرم...

به سَــــردی پاسخــــم را میدهی!

یعنی که غمگینـــــــــــم....

یعنی که غمگینـــــــــــم...پ.ن:

دلــــ ــــم

بهانه ی تو را گرفتـــه آقاجان!

چگونه آرامَش کنــــــــــم؟؟؟؟....

خودت نمی آیــــــی؟؟؟...
مردم امام زمـــان غریبـــ است!

امام زمان "عجل الله فرجه" خطاب به یک طلبه ای فرمودند:

چرا به مردم نمیگویی امام زمانــــــــم مظلـــوم است؟
 برو بگــو...
مردم مرا فرامـــــوش کردند!
بگو امام زمانـــم غریب است، مردم به یــــاد من نیستنــــد!!

و در جای دیگر فرمودند:
 شیعیـان مرا نمیخواهنـــــــد...!!


منبع:در اوج تنهایی ص90 و ص34


آقای غریب من...

چگونـــه بی تفاوت باشـــم وقتی میبینــــم امامــــم اینطور در میــــان شیعیـانش غریبـــ است؟
آقاجـــان تو بگو چه کار از دستـــم بر می آید؟
دیگر توان تحمـــــل غربتت را ندارم...
بگو چه چــــــاره کنم مولا...دل.نوشت:

آه از دِل مَهــــــدی....