رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

مَـن خاکــِـ کفـــِ پـــای سگـــِ کـــــوی همانـــــــــم
کو خاکـِـ کفــِ پای سگــِ کوی حُسیـــــن(ع) استـــ...


**به امیــد نگاه مهربانت اربابــــــــــ**

به روضة الحُسیــــــــــــن(ع) خوش آمدید.
این وبلاگ ادامه ی وب "یا مولانا یا اباصالح العجل" در بلاگفا می باشد.یاعلی(ع)

همـــہ رفتنـــد...


سَخٺ اسٺ

ڪھ عاٰشِق شَوے و یاٰر نخواھَـد

دِلتَنگِ‌ حَرَم باشے و اَرباٰب‌ نخواھَـد...💔


بُغـــض نوشت:

عشاق گاهے سھمشان از عشق

تنھا صبورےهاے مجبوریسٺـ


#جاموندم ارباب...😭


غریبِ بقیــــــع


😭شهادت جانسوز اقا جانم امام حســـــن مجتبے علیـــہ السلام تسلیت باد.


لعنت بر عایشـــہ👊

لعنت بر معاویـــہ👊

لعنت بر ولیــــد👊

لعنت بر مغیـــره👊


بہ امّیـــدِ نگاهــے...


دسٺِ مرا بگیر؛

ڪه افتادھ ام زمین

احوال دَرھمِ منِ بیچارھ را ببین

 

حتے تصورش

بھ خُدا میڪشد مرا😭

جاماندن از زیارتِـــ ایامِ اربعیـــن


اشڪ نوشت:

من‌حـــرم‌لازمـــم‌دلم‌تنگـــ است💔

حُسیــــــن😭
عید الله الاکبـــر...


با لطف حَــق ز عالمیـــان سَـــر شدیم ما

از شیعیـــان حضــرت حِیــــدَر شدیم ما


*غَدیریــــــم*

*سَقیفــــه ای نیستم*

*در پی هر خلیفــه ای نیستم*


🌹عیدمــــون مبارڪ🌹


بُریــدَم از همـه إلّا حُسیـــن...


اسیـــرِ نَفسَـمُ قسمت نِمیشــود پابـــوس

ببخـش کربــُ بَلا تَحبِسُ الدُّعــا شـــده ام


چه سخته

دلت بخواد بری زیارت

ولی نخوانت...دعایــم کن حسیــن جان...

گم شــدم

مـن

در خــودم

با کوله بــــارے از

گنـــــــــاه...


بر مـردترین مـرد جهان تیـغ زدند...تمام شــــد.!

مُـــرغ از قَفــس پَریــــد...

نِدا داد جبرئیـــــل؛

اینک شُمـــا و وحشتِ دُنیــــاے بے علــــــے...(علیہ السّلام)


*اللهـــم العن قتله امیرالمومنیـــن*(علیہ السَّلام)

*اللهـــم العن الجبت و الطاغـــوت*


پریشـــانِ حُسیـــن....


مــن را فقط دوباره ببـــر سمتِ کربــلا

ایندفعه قول میدهم آدم شوم حُسیــن


اشک نوشت:

نوکر خوبی نبودم

خودمم میدونم آقا...


دِلـ تنگِــ یــــار...دِلِ مَـن لَک زَده تا کُنـــجِ حَــــــــــرَم گِریه کُنــم...

حُ
سِ
ی
ن

نگاهی بکن...
اربابـــم...

به تنم دردِ فِــراقِ حَــــرَمَ ت اُفتاده

هَوسِ گرمیِ آغـوشِ ضریحت دارم

اشک نوشت:
قلبِ مَن
طاقت دوری ندارد،
امتحانش کردم...