رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

مَـن خاکــِـ کفـــِ پـــای سگـــِ کـــــوی همانـــــــــم
کو خاکـِـ کفــِ پای سگــِ کوی حُسیـــــن(ع) استـــ...


**به امیــد نگاه مهربانت اربابــــــــــ**

به روضة الحُسیــــــــــــن(ع) خوش آمدید.
این وبلاگ ادامه ی وب "یا مولانا یا اباصالح العجل" در بلاگفا می باشد.یاعلی(ع)

من آلــوده کجا دیـــدن دلدار کجا؟


مانــند هَـــوای شهر تِهـــران شده ام

باران زده ای که هَمچنان آلــودست...پ.ن


اربابم...

به سویت که می آیــم،

زشت است دست خـــالی باشم!

همیــــشه دستم پُر است،،

پر از گنــــاه....

بیــــایم یا برگــــردم؟؟
حُ سِ ی ن  • رافضیــة