رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

رافضیــــة

(اینجا روضة الحُسیــــن(ع) استـــــــ)

مَـن خاکــِـ کفـــِ پـــای سگـــِ کـــــوی همانـــــــــم
کو خاکـِـ کفــِ پای سگــِ کوی حُسیـــــن(ع) استـــ...


**به امیــد نگاه مهربانت اربابــــــــــ**

به روضة الحُسیــــــــــــن(ع) خوش آمدید.
این وبلاگ ادامه ی وب "یا مولانا یا اباصالح العجل" در بلاگفا می باشد.یاعلی(ع)

یادش بخیـــــــــر...نشستــــه کُنــــج خیابـــان کربــــــــلا دلِ من 

چه خاطـــرات قشنگـــی از آن مَحـــل دارد...پ.ن:[دِلَم 

به وسعت آسمــــان 

تنگــــ است برایت!] 


حُ سِ ی ن...  • رافضیــة